5 ทักษะ ของ digital marketing ที่ควรต้องรู้ ในปี 2021

No Comments

การตลาดในยุคดิจิทัล สามารถทำได้ง่ายก็จริง เพราะมีเครื่องมือมากมายให้คุณได้เลือกใช้ แต่คุณต้องเข้าใจว่า ทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงการตลาดดิจิทัลได้เหมือนกัน สินค้าบางอย่างคล้ายกันมาก แต่ทำไมอีกเจ้าหนึ่งขายได้ดีกว่า เพราะเขามีทักษะที่มีประโยชน์ในการทำการตลาดดิจิทัลนั่นเอง หากคุณอยากทำการตลาดสมัยใหม่ ตอบโจทย์ผู้ซื้อ ยอดขายพุ่ง ต้องมี 5 ทักษะสำคัญในการทำการตลาดด้วย เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

5 ทักษะในการทำ digital marketing ที่คุณต้องมี

  1. ต้องหัดช่างสังเกต และ รู้จักตั้งคำถาม เนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ มักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คุณต้องใส่ใจในเรื่องความต้องการของบุคคล พฤติกรรมต่าง ๆ หากคุณสังเกตมากพอ  คุณจะสามารถคิดค้นกลยุทธ์ใหม่ ๆ ออกมาแน่นอน และ คุณต้องลองถามคำถามว่า คุณจะสามารถนำข้อสังเกตนี้ไปพัฒนาการตลาดของคุณได้อย่างไร หากคุณจับจุดได้ การตลาดของคุณไปได้ไกลแน่
  2. รู้จักการวิเคราะห์ข้อมูล การหาข้อมูลต่าง ๆ จาก Social Media  ,Search Engine ,Website , E-commerce และ นำมาวิเคราะห์จะช่วยให้คุณรู้ใจและเข้าถึงความต้องการของผู้ซื้อมากยิ่งขึ้น คุณจำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลทั้งย้อนหลัง และ ข้อมูลในปัจจุบัน  เพื่อนำไปต่อยอดในเรื่องการทำการตลาด
  3. ต้องเป็นผู้นำ ผู้นำไม่ใช่การสั่งให้คนอื่นทำตาม แต่คุณต้องรับฟังความเห็นของคนในทีมด้วย และ ต้องทำงานร่วมกับทีมอยู่เสมอ ก้าวไปด้วยกัน ทำให้คุณก้าวไปได้ไกลมากกว่าที่คิด เพราะการทำงานเป็นทีมให้อะไรกับคุณได้มากกว่าที่คิด
  4. การสื่อสารในองค์กร ในยุคการทำงานผ่านหน้า การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมาก จะช่วยให้คุณเข้าใจจุดประสงค์ของงานได้ เมื่อเข้าใจจุดประสงค์ที่ทีมต้องทำแล้ว การทำงานจะไปในทิศทางเดียวกันได้ ทักษะการสื่อสารไม่ได้สื่อถึงการพูดคุยเท่านั้น ยังรวมไปถึงการเขียน content เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ต้องการด้วย
  5. ทักษะคิดวิเคราะห์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา ในยุคนี้ การวางแผนงานไม่มีอะไรตายตัว ต้องมีแผนสำรองเพื่อแก้ปัญหาที่คุณต้องเจอในการทำงานอยู่เสมอ โดยเฉพาะการปรับแผนงานให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของยุค พฤติกรรมผู้บริโภค และ สถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงได้ยาก เป็นต้น เพราะฉะนั้นการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และ มีแผนสำรองจะช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้ได้อย่างราบรื่น

ทั้งหมดนี้ คือ ทักษะที่คุณต้องมีในการทำตลาดยุคดิจิทัล เพื่อทำให้สินค้าหรือบริการของคุณเป็นที่รู้จัก ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภคได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญ นั่นคือ การต้องเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา ตื่นตัวกับโลกรอบข้าง แล้วนำมาทำการตลาดที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายของคุณมองเห็นว่าสินค้าหรือบริการของคุณมีความสำคัญ และ โดดเด่นกว่าคู่แข่งให้ได้

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts
No Comments

Leave a Comment